ARGENTYNSE REGERINGS

Die Argentynse politiek die afgelope eeu was baie onstuimig. In 1946 kom Juan Domingo Peron met sy vrou Eva Duarte Peron aan bewind. Peron wie se ondersteuning by die arbeidersklas en in die platteland gelê het, was die vader van Peronisme, ‘n party wat vir jare geregeer het met ‘n paar militere diktatorskappe tussenin. Onder Peronisme is die middel- en rykklas onderdruk wat tot erge ekonomiese agteruitgang gelei het. In 1977 het die militere regering onder Generaal Jorge Rafael Videla “Human Rights” sowel as Vryheid van spraak heeltemal onderdruk en was dit onwettig om groepe van meer as twee by mekaar te kom, wat dan beskou was as onwettige betogings. In die tyd is al die pensioenfondse geplunder deur die regering en het tussen 20,000 en 30,000 mense wat hul as  opposisie beskou het, veral jongmense , net weggeraak en is nooit gevind nie. Die moeders (Madres) van die slagoffers het in opstand gekom. Op Plaza de Mayor het die Madres, met wit kopdoeke aan om hulself te identifiseer in groepies van twee om die Plaza gestap en ge-eis dat die regering rekeningskap gee van wat van hul kinders geword het. Oorsese verslaggewers het bewus geraak van hoe groot die probleem is en hoe baie mense weggeraak het. Hierdie “Madres de la Plaza Mayor” se betogings het gelei tot veranderings in regeringskap en die betogings het voortgeduur tot 2006. Swak besluite van die regering voor 2006 het gelei tot die ‘n beleid om die geldeenheid. die pesos, vas te maak aan die US$. Die gevolg hiervan was dat daar ‘n baie aktiewe swartmark ontstaan het en dat baie besighede in die proses vernietig is. Na 2006, onder ‘n nuwe regering is die pesos toegelaat om vry te verhandel. Daar is sedert 2006 in Argentinië baie hoe inflasie, tot so hoog as 40% per jaar. Die vooruitsigte vir ‘n geskikte oplossing vir die ekonomie lyk nie goed nie, Die lewenskoste het baie verhoog wat toerisme, uitvoere en werksgeleenthede drasties verminder het.

Ons in Suid Afrika is gelukkig om ‘n stabieler geldeenheid en ekonomiese beleid te hê. Ook is ons regsstelsel nog effektief en het ons vryheid van spraak. Daar is altyd iets om voor dankbaar te wees.

1 thought on “ARGENTYNSE REGERINGS

Comments are closed.